Τιμοκατάλογος

Οι Υπηρεσίες μας, σε τιμές.

Παρατηρήσεις :

– Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
– Τα έξοδα κινήσεως χρεώνονται κατόπιν συμφωνίας
– Σε περίπτωση μόνιμης και σταθερής συνεργασίας ο τιμοκατάλογος εξατομικεύεται κατά περίπτωση